pikto_e3.png

Akreditace

 • Jednoduchá akreditace partnerů
 • Online sdílení informací o stavu akreditací a jejich změnách
 • Řešení akreditací v den konání akce
 • Minimalizace neoprávněných vstupů do VIP prostor
 • Úspora v rámci nákupů stripů, vstupenek
 • Přehled všech vydaných vstupů
 • Možnost grafického modifikace akreditací


Toto menu je v sekci detailu konkrétní „Události“. Pro každou událost můžeme definovat libovolné typy akreditací, ty pak následně přiřazovat partnerům a konkrétním hostům.

Akreditace.png
 • Vytvoření různých typů oprávnění pro akreditace dané akce

  šipka
 • Přiřazování akreditovaných z databáze nebo importem z xsl
  šipka
 • Online vedení přehledu o vydaných akreditacích
  šipka
 • Tisk designových akreditací ze systému
  šipka
 • Kreativní vouchery HEDURIO s.r.o.